İLK İNCELEME İSTENECEK EVRAKLAR (OKUL ÖĞRENCİSİ İSE )
1. Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre Adrese Dayalı Sistemde hizmet alanımızda İkamet
ediyor olmak,İlçemiz sınırları içinde herhangi bir okula kaydı bulunmak
2. Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (Okulöncesi, İlköğretim veya Ortaöğretim
Formu) (Okul mühürlü kapalı zarf içerisinde ve rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, veli
ve okul müdürü imzalı)
3. Fotoğraf 5 Adet (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olacak)
4. Öğrenci Kimlik Fotokopisi
5. Özürlü Sağlık Kurul Raporu(Varsa)
6. Velinin Başvuru Dilekçesi

RAPOR YENİLEMEDE İSTENECEK EVRAKLAR ( OKUL ÖĞRENCİSİ İSE)
1. Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre Adrese Dayalı Sistemde hizmet alanımızda İkamet
ediyor olmak, İlçemiz sınırları içinde herhangi bir okula kaydı bulunmak
2. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam ediyorsa; Rehabilitasyon
Merkezinden alınacak Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu ve
Her aya ait Performans Kayıt Tablosu
3. Bireysel Gelişim Raporu (BEP’i olan öğrenciler için)
4. Fotoğraf 5 Adet (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olacak)
5. Öğrenci Kimlik fotokopisi
6. Özürlü Sağlık Kurul Raporu
7. Velinin Başvuru Dilekçesi

İLK İNCELEME İSTENECEK EVRAKLAR (OKUL ÖĞRENCİSİ DEĞİL İSE )
1. Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre Adrese Dayalı Sistemde hizmet alanımızda İkamet
ediyor olmak,
2. Fotograf 5 Adet (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olacak)
3. Öğrenci Kimlik Fotokopisi
4. Özürlü Sağlık Kurul Raporu(VARSA)
5. Velinin Başvuru Dilekçesi

RAPOR YENİLEMEDE İSTENECEK EVRAKLAR ( OKUL ÖĞRENCİSİ DEĞİL İSE)

1. Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre Adrese Dayalı Sistemde hizmet alanımızda İkamet
ediyor olmak
2. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam ediyorsa; Rehabilitasyon
merkezinden alınacak Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu ve
Her aya ait Performans Kayıt Tablosu
3. Fotoğraf 5 Adet (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olacak)
4. Öğrenci Kimlik Fotokopisi
5. Özürlü Sağlık Kurul Raporu
6. Velinin Başvuru Dilekçesi